1
22:33 - 22:43
10phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:29 - 22:43
14phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  22:33 - 22:43
  10phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:33 Gare de Lyon
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (4phút
  EUR 1,90
  22:37 22:40 Porte de Vincennes
  T3a
  Hướng đến Pont du Garigliano 
  (3phút
  EUR 1,90
  22:43 Alexandra David-Néel Alexandra David-Neel
 2. 2
  22:29 - 22:43
  14phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:29 Gare de Lyon
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (4phút
  EUR 1,90
  22:33 22:40 Porte de Vincennes
  T3a
  Hướng đến Pont du Garigliano 
  (3phút
  EUR 1,90
  22:43 Alexandra David-Néel Alexandra David-Neel
cntlog