2020/08/13  06:49  khởi hành
1
06:50 - 07:04
14phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:50 - 07:04
  14phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:50 Anvers
  Paris Metro Line 2
  Hướng đến Nation 
  (1phút
  06:51 06:54 Barbès Rochechouart Barbes Rochechouart
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (10phút
  EUR 1,90
  07:04 Cité Cite
cntlog