2019-06-20 Lịch bay

 1. AIR CANADA AC-1791 Airbus A319
  05:00 → 06:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 2. WESTJET AIRLINES LTD WS-3427 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  06:00 → 07:52
  1h 52phút
  Đặt trước
 3. AIR CANADA AC-1793 Airbus A321
  10:25 → 11:58
  1h 33phút
  Đặt trước
 4. WESTJET AIRLINES LTD WS-3409 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  11:25 → 13:17
  1h 52phút
  Đặt trước
 5. AIR CANADA AC-1795 Airbus A319
  14:55 → 16:25
  1h 30phút
  Đặt trước
 6. WESTJET AIRLINES LTD WS-3411 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  17:35 → 19:27
  1h 52phút
  Đặt trước
 7. AIR CANADA AC-1797 Airbus A321
  18:55 → 20:25
  1h 30phút
  Đặt trước
 8. AIR CANADA AC-1799 Airbus A319
  20:25 → 21:55
  1h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog