2020-01-27 Lịch bay

  1. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5246 Airbus A320
    19:15 → 21:40
    2h 25phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog