2021-06-16 Lịch bay

 1. SHENZHEN AIRLINES ZH-9321 Boeing 737-800 Passenger
  07:40 → 09:10
  1h 30phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3978 Airbus A321
  09:25 → 11:00
  1h 35phút
  Đặt trước
 3. SHENZHEN AIRLINES ZH-9331 Airbus A320
  10:15 → 11:50
  1h 35phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-5337 Airbus A320
  12:10 → 13:40
  1h 30phút
  Đặt trước
 5. SHENZHEN AIRLINES ZH-9323 Boeing 737-800 Passenger
  14:40 → 16:15
  1h 35phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8697 Airbus A330
  15:00 → 16:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 7. SHENZHEN AIRLINES ZH-9325 Airbus A320
  16:15 → 17:50
  1h 35phút
  Đặt trước
 8. HAINAN AIRLINES HU-6138 Boeing 737-800 Passenger
  19:25 → 20:55
  1h 30phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6497 Airbus A330
  20:35 → 22:05
  1h 30phút
  Đặt trước
 10. HAINAN AIRLINES HU-7750 Boeing 737-800 Passenger
  23:10 → 00:50
  1h 40phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6758 Airbus A321
  23:25 → 00:50
  1h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog