2021-06-16 Lịch bay

  1. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6281 Boeing 737-800 Passenger
    06:55 → 09:00
    2h 05phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog