2021-06-16 Lịch bay

 1. SHENZHEN AIRLINES ZH-9601 Airbus A320
  08:25 → 12:25
  4h 00phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6385 Airbus A321
  09:10 → 13:10
  4h 00phút
  Đặt trước
 3. XIAMEN AIR MF-8077 Boeing 737-800 Passenger
  10:35 → 16:25
  5h 50phút
  Đặt trước
 4. SHENZHEN AIRLINES ZH-9603 Airbus A320
  10:45 → 14:30
  3h 45phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6312 Airbus A320
  13:35 → 17:20
  3h 45phút
  Đặt trước
 6. SHENZHEN AIRLINES ZH-9605 Boeing 737-900 Passenger
  13:35 → 17:25
  3h 50phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6310 Airbus A321
  17:25 → 21:30
  4h 05phút
  Đặt trước
 8. SHENZHEN AIRLINES ZH-9607 Airbus A320
  17:55 → 23:10
  5h 15phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6304 Airbus A320
  21:00 → 00:50
  3h 50phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog