2021-06-16 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3568
  06:35 → 08:45
  2h 10phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6583 Airbus A330
  07:10 → 09:35
  2h 25phút
  Đặt trước
 3. SPRING AIRLINES 9C-8956 Airbus A320
  07:15 → 09:30
  2h 15phút
  Đặt trước
 4. JUNEYAO AIRLINES HO-1152 Airbus A320 (sharklets)
  07:30 → 09:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3965 Airbus A330
  08:00 → 10:25
  2h 25phút
  Đặt trước
 6. SHENZHEN AIRLINES ZH-9503 Airbus A320
  08:10 → 10:35
  2h 25phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3553 Airbus A330
  09:00 → 11:25
  2h 25phút
  Đặt trước
 8. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5334 Airbus A330-300
  09:30 → 11:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 9. SPRING AIRLINES 9C-8918 Airbus A320
  10:05 → 12:20
  2h 15phút
  Đặt trước
 10. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5336 Airbus A330-200
  10:30 → 12:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 11. JUNEYAO AIRLINES HO-1112 Boeing 787-9
  11:15 → 13:25
  2h 10phút
  Đặt trước
 12. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5338 Airbus A330-200
  11:30 → 13:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 13. SHENZHEN AIRLINES ZH-9507 Airbus A320
  11:35 → 13:50
  2h 15phút
  Đặt trước
 14. XIAMEN AIR MF-8378 Boeing 737-800 Passenger
  11:45 → 14:00
  2h 15phút
  Đặt trước
 15. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3557 Airbus A330
  12:00 → 14:35
  2h 35phút
  Đặt trước
 16. SHANGHAI AIRLINES FM-9332 Boeing 787-9
  12:30 → 14:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 17. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3561 Airbus A320
  12:55 → 15:25
  2h 30phút
  Đặt trước
 18. SHENZHEN AIRLINES ZH-9509 Airbus A330
  13:05 → 15:25
  2h 20phút
  Đặt trước
 19. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5342 Boeing 787-9
  13:30 → 15:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 20. SPRING AIRLINES 9C-8882 Airbus A320
  14:05 → 16:30
  2h 25phút
  Đặt trước
 21. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5344 Airbus A330-200
  14:30 → 16:55
  2h 25phút
  Đặt trước
 22. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3831 Airbus A330
  14:50 → 17:05
  2h 15phút
  Đặt trước
 23. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5348 Airbus A330-200
  15:30 → 17:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 24. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3551 Airbus A330
  16:00 → 18:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 25. SHENZHEN AIRLINES ZH-9515 Airbus A330
  16:00 → 18:25
  2h 25phút
  Đặt trước
 26. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5346 Airbus A330-300
  16:30 → 18:55
  2h 25phút
  Đặt trước
 27. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3625 Airbus A330
  16:35 → 19:05
  2h 30phút
  Đặt trước
 28. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3587 Airbus A330
  17:05 → 19:35
  2h 30phút
  Đặt trước
 29. SHANGHAI AIRLINES FM-9334 Boeing 737 Passenger
  17:30 → 20:05
  2h 35phút
  Đặt trước
 30. XIAMEN AIR MF-8372 Boeing 737-800 Passenger
  17:35 → 19:55
  2h 20phút
  Đặt trước
 31. SPRING AIRLINES 9C-8776 Airbus A320
  17:50 → 20:25
  2h 35phút
  Đặt trước
 32. SHENZHEN AIRLINES ZH-9521 Airbus A320
  18:05 → 22:05
  4h 00phút
  Đặt trước
 33. JUNEYAO AIRLINES HO-1202 Boeing 787-9
  18:10 → 20:20
  2h 10phút
  Đặt trước
 34. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5350 Airbus A330-200
  18:30 → 20:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 35. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3575 Airbus A330
  18:40 → 20:50
  2h 10phút
  Đặt trước
 36. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5352 Airbus A330-200
  19:00 → 21:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 37. XIAMEN AIR MF-8318 Boeing 737-800 Passenger
  19:25 → 21:35
  2h 10phút
  Đặt trước
 38. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5354 Airbus A330-200
  19:30 → 22:05
  2h 35phút
  Đặt trước
 39. SPRING AIRLINES 9C-8950 Airbus A320
  20:15 → 22:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 40. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3589 Airbus A321
  20:25 → 22:50
  2h 25phút
  Đặt trước
 41. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5358 Airbus A330-200
  20:30 → 22:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 42. JUNEYAO AIRLINES HO-1156 Boeing 787-9
  20:35 → 23:00
  2h 25phút
  Đặt trước
 43. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5360 Boeing 787-9
  21:30 → 23:55
  2h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog