2021-06-16 Lịch bay

  1. CHINA EZPRESS G5-6662 Airbus A320
    09:30 → 17:10
    7h 40phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog