2021-06-16 Lịch bay

  1. AIR CHINA CA-867 Boeing 777-300 Passenger
    11:50 → 18:20
    12h 30phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog