2021-06-16 Lịch bay

 1. SHENZHEN AIRLINES ZH-9925 Airbus A320
  06:45 → 08:55
  2h 10phút
  Đặt trước
 2. HAINAN AIRLINES HU-7743 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 09:40
  2h 15phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3565 Airbus A321
  09:00 → 11:00
  2h 00phút
  Đặt trước
 4. SHENZHEN AIRLINES ZH-9893 Airbus A320
  11:55 → 14:10
  2h 15phút
  Đặt trước
 5. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6269 Boeing 737-800 Passenger
  12:50 → 15:10
  2h 20phút
  Đặt trước
 6. SHENZHEN AIRLINES ZH-8619 Airbus A320
  13:40 → 15:55
  2h 15phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3645 Airbus A320
  16:45 → 19:05
  2h 20phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-5367
  18:15 → 20:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 9. SHENZHEN AIRLINES ZH-9887 Boeing 737-800 Passenger
  20:00 → 22:00
  2h 00phút
  Đặt trước
 10. SHENZHEN AIRLINES ZH-9897 Airbus A320
  21:10 → 23:10
  2h 00phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8595 Airbus A321
  21:35 → 23:50
  2h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog