2021-06-16 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3621
  06:30 → 08:55
  2h 25phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3457 Airbus A330
  07:00 → 09:35
  2h 35phút
  Đặt trước
 3. HAINAN AIRLINES HU-7175 Boeing 787-9
  07:55 → 10:25
  2h 30phút
  Đặt trước
 4. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6205 Boeing 737-800 Passenger
  08:05 → 10:35
  2h 30phút
  Đặt trước
 5. SHENZHEN AIRLINES ZH-9403 Airbus A330
  08:15 → 10:45
  2h 30phút
  Đặt trước
 6. AIR CHINA CA-4330 Airbus A319
  08:30 → 11:15
  2h 45phút
  Đặt trước
 7. HAINAN AIRLINES HU-7375 Boeing 737-800 Passenger
  09:05 → 13:50
  4h 45phút
  Đặt trước
 8. SICHUAN AIRLINES 3U-8702 Airbus A320
  10:20 → 12:55
  2h 35phút
  Đặt trước
 9. CHENGDU AIRLINES EU-2218 Airbus A320
  11:20 → 13:55
  2h 35phút
  Đặt trước
 10. SHENZHEN AIRLINES ZH-9405 Airbus A320
  11:30 → 14:15
  2h 45phút
  Đặt trước
 11. AIR CHINA CA-4338 Airbus A330-200
  12:30 → 15:20
  2h 50phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3453 Airbus A330
  12:40 → 15:20
  2h 40phút
  Đặt trước
 13. HAINAN AIRLINES HU-7275 Boeing 787-9
  13:55 → 16:25
  2h 30phút
  Đặt trước
 14. SHENZHEN AIRLINES ZH-9407 Boeing 737-800 Passenger
  14:00 → 16:45
  2h 45phút
  Đặt trước
 15. SHENZHEN AIRLINES ZH-9409 Airbus A320
  15:30 → 18:00
  2h 30phút
  Đặt trước
 16. SICHUAN AIRLINES 3U-8704 Airbus A321
  16:55 → 19:30
  2h 35phút
  Đặt trước
 17. SHENZHEN AIRLINES ZH-9411 Airbus A320
  17:15 → 20:05
  2h 50phút
  Đặt trước
 18. AIR CHINA CA-4314 Airbus A330-200
  17:30 → 20:15
  2h 45phút
  Đặt trước
 19. TIBET AIRLINES TV-9894 Airbus A320
  17:35 → 20:00
  2h 25phút
  Đặt trước
 20. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3433 Airbus A330
  18:05 → 20:25
  2h 20phút
  Đặt trước
 21. AIR CHINA CA-4312 Airbus A320
  18:30 → 21:20
  2h 50phút
  Đặt trước
 22. SICHUAN AIRLINES 3U-8706 Airbus A330-200
  19:20 → 21:55
  2h 35phút
  Đặt trước
 23. SHENZHEN AIRLINES ZH-9413 Airbus A320
  19:30 → 22:15
  2h 45phút
  Đặt trước
 24. CHINA EASTERN AIRLINES MU-6372 Airbus A320
  19:40 → 22:15
  2h 35phút
  Đặt trước
 25. CHENGDU AIRLINES EU-2214 Airbus A320
  20:25 → 00:40
  4h 15phút
  Đặt trước
 26. AIR CHINA CA-4384
  20:30 → 23:10
  2h 40phút
  Đặt trước
 27. AIR CHINA CA-4390 Airbus A321
  21:00 → 23:35
  2h 35phút
  Đặt trước
 28. SHENZHEN AIRLINES ZH-9415 Airbus A330
  21:30 → 00:05
  2h 35phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog