2021-06-16 Lịch bay

 1. SPRING AIRLINES 9C-8613 Airbus A320
  06:30 → 08:35
  2h 05phút
  Đặt trước
 2. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6215 Boeing 737-800 Passenger
  06:40 → 08:45
  2h 05phút
  Đặt trước
 3. HAINAN AIRLINES HU-7157 Boeing 787-9
  07:15 → 09:30
  2h 15phút
  Đặt trước
 4. SHENZHEN AIRLINES ZH-9421 Boeing 737-900 Passenger
  07:20 → 09:35
  2h 15phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3465
  08:20 → 10:35
  2h 15phút
  Đặt trước
 6. SHENZHEN AIRLINES ZH-9423 Boeing 737-900 Passenger
  09:05 → 11:20
  2h 15phút
  Đặt trước
 7. YANGTZE RIVER EXPRESS Y8-7537 Boeing 737-800 Passenger
  09:10 → 11:30
  2h 20phút
  Đặt trước
 8. CHINA EZPRESS G5-6160 Airbus A320
  10:25 → 12:50
  2h 25phút
  Đặt trước
 9. SICHUAN AIRLINES 3U-8782 Airbus A321
  10:25 → 12:50
  2h 25phút
  Đặt trước
 10. AIR CHINA CA-4344 Boeing 787-9
  11:35 → 13:55
  2h 20phút
  Đặt trước
 11. HAINAN AIRLINES HU-7457 Boeing 787-9
  12:25 → 14:40
  2h 15phút
  Đặt trước
 12. SHENZHEN AIRLINES ZH-9425 Boeing 737-800 Passenger
  12:25 → 14:45
  2h 20phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3455
  13:20 → 15:25
  2h 05phút
  Đặt trước
 14. HAINAN AIRLINES HU-7257 Boeing 787-9
  14:20 → 16:30
  2h 10phút
  Đặt trước
 15. XIAMEN AIR MF-8390 Boeing 737-800 Passenger
  15:05 → 17:30
  2h 25phút
  Đặt trước
 16. SICHUAN AIRLINES 3U-8784 Airbus Industrie A321 (Sharklets)
  16:30 → 18:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 17. SHENZHEN AIRLINES ZH-9427 Boeing 737-800 Passenger
  16:50 → 19:00
  2h 10phút
  Đặt trước
 18. SHENZHEN AIRLINES ZH-9429 Airbus A330
  19:00 → 21:05
  2h 05phút
  Đặt trước
 19. SICHUAN AIRLINES 3U-8786 Airbus A321
  20:50 → 23:05
  2h 15phút
  Đặt trước
 20. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3641
  20:55 → 23:20
  2h 25phút
  Đặt trước
 21. SHENZHEN AIRLINES ZH-9431 Boeing 737-800 Passenger
  21:05 → 23:15
  2h 10phút
  Đặt trước
 22. HAINAN AIRLINES HU-7357 Boeing 787-9
  21:10 → 23:25
  2h 15phút
  Đặt trước
 23. AIR CHINA CA-4346 Boeing 787-9
  21:25 → 23:40
  2h 15phút
  Đặt trước
 24. HAINAN AIRLINES HU-7557 Boeing 737-800 Passenger
  23:00 → 01:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 25. CHINA WEST AIR PN-6230 Airbus A320
  23:40 → 01:55
  2h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog