2021-06-16 Lịch bay

 1. SPRING AIRLINES 9C-8655 Airbus A320
  06:00 → 11:15
  5h 15phút
  Đặt trước
 2. XIAMEN AIR MF-8043 Boeing 737-800 Passenger
  06:35 → 12:55
  6h 20phút
  Đặt trước
 3. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6257 Boeing 737-800 Passenger
  09:00 → 14:55
  5h 55phút
  Đặt trước
 4. SHENZHEN AIRLINES ZH-9643 Airbus A320
  10:05 → 14:20
  4h 15phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3369 Airbus A321
  10:20 → 16:30
  6h 10phút
  Đặt trước
 6. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6217 Boeing 737-800 Passenger
  10:45 → 16:55
  6h 10phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3963 Airbus A321
  11:35 → 17:35
  6h 00phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3613 Airbus A321
  15:20 → 19:25
  4h 05phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6358 Airbus A320
  16:05 → 22:10
  6h 05phút
  Đặt trước
 10. OKAY AIRWAYS BK-2746 Boeing 737-500 (winglets) Passenger
  16:10 → 22:30
  6h 20phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6610 Airbus A321
  16:50 → 21:05
  4h 15phút
  Đặt trước
 12. SHENZHEN AIRLINES ZH-9645 Airbus A320
  17:20 → 22:55
  5h 35phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog