2021-06-16 Lịch bay

  1. CHINA EZPRESS G5-6899 Airbus A320
    08:20 → 20:05
    11h 45phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog