2021-04-23 Lịch bay

  1. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5141 Airbus A320
    06:35 → 09:25
    2h 50phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog