2021-04-23 Lịch bay

 1. CHINA EZPRESS G5-6392 Airbus A320
  09:05 → 20:35
  11h 30phút
  Đặt trước
 2. CHINA EZPRESS G5-6391 Airbus A320
  11:05 → 20:35
  9h 30phút
  Đặt trước
 3. CHINA EZPRESS G5-6170 Airbus A320
  11:15 → 20:35
  9h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog