2021-04-23 Lịch bay

  1. SHANGHAI AIRLINES FM-9173 Boeing 737-500 (winglets) Passenger
    11:15 → 12:55
    1h 40phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog