2021-04-23 Lịch bay

  1. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5613 Airbus A320
    08:30 → 14:10
    5h 40phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog