2021-04-23 Lịch bay

  1. CHINA EASTERN AIRLINES MU-6349 Airbus A321
    10:50 → 13:40
    2h 50phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog