2021-04-23 Lịch bay

  1. SHANGHAI AIRLINES FM-9197 Boeing 737-500 (winglets) Passenger
    11:45 → 14:15
    2h 30phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog