2022-09-26 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-860 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  05:40 → 07:45
  2h 05phút
  Đặt trước
 2. UNITED AIRLINES UA-1530 Airbus A319
  07:15 → 09:21
  2h 06phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-1987 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  07:15 → 10:45
  3h 30phút
  Đặt trước
 4. SOUTHWEST AIRLINES WN-1437 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  07:45 → 11:10
  3h 25phút
  Đặt trước
 5. AMERICAN AIRLINES AA-2016 Boeing 737-800 Passenger
  10:14 → 12:17
  2h 03phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-2300 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  11:55 → 13:55
  2h 00phút
  Đặt trước
 7. ALASKA AIRLINES AS-2039 Embraer 175
  12:25 → 14:30
  2h 05phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-2161 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  12:35 → 16:00
  3h 25phút
  Đặt trước
 9. AMERICAN AIRLINES AA-2051 Airbus A319
  13:30 → 15:32
  2h 02phút
  Đặt trước
 10. UNITED AIRLINES UA-1556 Boeing 737-800 Passenger
  13:32 → 15:35
  2h 03phút
  Đặt trước
 11. AMERICAN AIRLINES AA-843 Airbus A320
  16:45 → 18:45
  2h 00phút
  Đặt trước
 12. FRONTIER AIRLINES F9-2791 Airbus A321
  17:26 → 19:36
  2h 10phút
  Đặt trước
 13. UNITED AIRLINES UA-1001 Airbus A320
  18:29 → 20:32
  2h 03phút
  Đặt trước
 14. AMERICAN AIRLINES AA-686 Airbus A321
  20:11 → 22:13
  2h 02phút
  Đặt trước
 15. SOUTHWEST AIRLINES WN-1753 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  22:00 → 23:55
  1h 55phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog