2022-10-01 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-1624 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:30 → 10:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 2. AMERICAN AIRLINES AA-1931 Airbus A320
  09:27 → 11:43
  1h 16phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-1057 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  11:20 → 13:30
  1h 10phút
  Đặt trước
 4. AMERICAN AIRLINES AA-368 Boeing 737-800 Passenger
  12:40 → 14:51
  1h 11phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-2785 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  13:45 → 15:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. AMERICAN AIRLINES AA-403 Airbus A320
  15:54 → 18:06
  1h 12phút
  Đặt trước
 7. SOUTHWEST AIRLINES WN-930 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  16:40 → 18:45
  1h 05phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog