2019-11-21 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-2040 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  06:00 → 11:50
  4h 50phút
  Đặt trước
 2. DELTA AIR LINES DL-1824 Boeing 737-900 Passenger
  06:00 → 08:52
  1h 52phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-2493 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  06:15 → 12:05
  4h 50phút
  Đặt trước
 4. DELTA AIR LINES DL-847 Boeing 737-900 Passenger
  07:30 → 10:22
  1h 52phút
  Đặt trước
 5. ALASKA AIRLINES AS-3482 Embraer 175
  08:00 → 10:54
  1h 54phút
  Đặt trước
 6. DELTA AIR LINES DL-68 Boeing 737-900 Passenger
  10:24 → 13:07
  1h 43phút
  Đặt trước
 7. DELTA AIR LINES DL-1741 Boeing 737-900 Passenger
  13:17 → 16:02
  1h 45phút
  Đặt trước
 8. ALASKA AIRLINES AS-3310 Embraer 175
  13:40 → 16:34
  1h 54phút
  Đặt trước
 9. ALASKA AIRLINES AS-2484 Embraer 175
  16:05 → 18:57
  1h 52phút
  Đặt trước
 10. DELTA AIR LINES DL-1194 Boeing 737-800 Passenger
  16:44 → 19:29
  1h 45phút
  Đặt trước
 11. DELTA AIR LINES DL-1142 Boeing 737-900 Passenger
  18:58 → 21:45
  1h 47phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog