2019-06-19 Lịch bay

 1. AEROMAR VW-649 ATR42 /ATR72
  06:00 → 07:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 2. AEROMEXICO AM-2084 Embraer 170
  06:05 → 07:20
  1h 15phút
  Đặt trước
 3. INTERJET 4O-2551 Airbus A320
  06:35 → 07:30
  0h 55phút
  Đặt trước
 4. VOLARIS Y4-654 Airbus A320
  07:32 → 08:30
  0h 58phút
  Đặt trước
 5. AEROMEXICO AM-549 Embraer 170
  08:40 → 09:45
  1h 05phút
  Đặt trước
 6. AEROMAR VW-651 ATR 72
  10:45 → 11:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 7. AEROMEXICO AM-2400 Embraer 190
  12:10 → 13:18
  1h 08phút
  Đặt trước
 8. AEROMAR VW-657 ATR 72
  14:15 → 15:25
  1h 10phút
  Đặt trước
 9. AEROMEXICO AM-2052 Embraer 170
  14:25 → 15:29
  1h 04phút
  Đặt trước
 10. AEROMEXICO AM-2406 Embraer 190
  16:40 → 17:45
  1h 05phút
  Đặt trước
 11. AEROMEXICO AM-2364 Embraer 170
  18:30 → 19:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 12. AEROMAR VW-653 ATR42 /ATR72
  19:10 → 20:20
  1h 10phút
  Đặt trước
 13. INTERJET 4O-2555 Airbus A320
  19:50 → 20:50
  1h 00phút
  Đặt trước
 14. AEROMEXICO AM-547 Embraer 190
  21:40 → 22:50
  1h 10phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog