2022-10-01 Lịch bay

 1. COPA AIRLINES CM-435 Boeing 737-800 Passenger
  08:00 → 10:32
  3h 32phút
  Đặt trước
 2. COPA AIRLINES CM-239 Boeing 737-800 Passenger
  11:24 → 13:54
  3h 30phút
  Đặt trước
 3. COPA AIRLINES CM-479 Boeing 737-800 Passenger
  14:02 → 16:44
  3h 42phút
  Đặt trước
 4. COPA AIRLINES CM-445 Boeing 737-800 Passenger
  17:42 → 20:14
  3h 32phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog