2022-10-01 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-1275 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  06:20 → 09:40
  6h 20phút
  Đặt trước
 2. SOUTHWEST AIRLINES WN-1630
  06:30 → 08:05
  4h 35phút
  Đặt trước
 3. AMERICAN AIRLINES AA-420
  07:47 → 09:16
  4h 29phút
  Đặt trước
 4. UNITED AIRLINES UA-2421 Boeing 737-800 Passenger
  09:32 → 22:23
  15h 51phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-2580 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  10:35 → 15:05
  7h 30phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-3062 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  10:45 → 15:15
  7h 30phút
  Đặt trước
 7. SOUTHWEST AIRLINES WN-1294 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  11:20 → 15:05
  6h 45phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-2739
  12:00 → 16:40
  7h 40phút
  Đặt trước
 9. SOUTHWEST AIRLINES WN-930 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  12:20 → 15:55
  6h 35phút
  Đặt trước
 10. SOUTHWEST AIRLINES WN-1340 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  12:30 → 14:05
  4h 35phút
  Đặt trước
 11. FRONTIER AIRLINES F9-1287
  15:44 → 17:21
  4h 37phút
  Đặt trước
 12. SOUTHWEST AIRLINES WN-892
  16:20 → 17:55
  4h 35phút
  Đặt trước
 13. SOUTHWEST AIRLINES WN-1849 Boeing 737-800 Passenger
  16:50 → 21:20
  7h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog