2022-10-01 Lịch bay

 1. FRONTIER AIRLINES F9-1172
  05:30 → 08:00
  2h 30phút
  Đặt trước
 2. SPIRIT AIRLINES NK-358 Airbus Industrie A321 (Sharklets)
  05:45 → 08:12
  2h 27phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-2484 Boeing 737-800 Passenger
  07:00 → 09:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. AMERICAN AIRLINES AA-1881 Airbus A321
  07:22 → 09:50
  2h 28phút
  Đặt trước
 5. FRONTIER AIRLINES F9-1164 Airbus A321
  08:15 → 10:49
  2h 34phút
  Đặt trước
 6. AMERICAN AIRLINES AA-2555
  10:00 → 12:30
  2h 30phút
  Đặt trước
 7. SPIRIT AIRLINES NK-1096 Airbus Industrie A321 (Sharklets)
  10:25 → 12:51
  2h 26phút
  Đặt trước
 8. FRONTIER AIRLINES F9-1160
  10:45 → 13:17
  2h 32phút
  Đặt trước
 9. AMERICAN AIRLINES AA-1684 Airbus A321
  12:16 → 14:46
  2h 30phút
  Đặt trước
 10. SOUTHWEST AIRLINES WN-191 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  13:20 → 15:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 11. AMERICAN AIRLINES AA-1300 Airbus A321
  14:34 → 17:03
  2h 29phút
  Đặt trước
 12. FRONTIER AIRLINES F9-1162
  16:12 → 18:48
  2h 36phút
  Đặt trước
 13. AMERICAN AIRLINES AA-2502 Airbus A321
  17:11 → 19:39
  2h 28phút
  Đặt trước
 14. SOUTHWEST AIRLINES WN-21 Boeing 737-800 Passenger
  18:20 → 20:40
  2h 20phút
  Đặt trước
 15. AMERICAN AIRLINES AA-2531 Airbus A321
  19:21 → 21:50
  2h 29phút
  Đặt trước
 16. SPIRIT AIRLINES NK-1212
  20:59 → 23:27
  2h 28phút
  Đặt trước
 17. FRONTIER AIRLINES F9-1170 Airbus A321
  21:27 → 23:59
  2h 32phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog