2022-10-01 Lịch bay

 1. UNITED AIRLINES UA-638 Boeing 757-300 Passenger
  07:30 → 09:24
  2h 54phút
  Đặt trước
 2. FRONTIER AIRLINES F9-44 Airbus A321
  07:35 → 09:39
  3h 04phút
  Đặt trước
 3. AMERICAN AIRLINES AA-2721 Boeing 737-800 Passenger
  09:02 → 11:04
  3h 02phút
  Đặt trước
 4. UNITED AIRLINES UA-2421 Boeing 737-800 Passenger
  09:32 → 11:28
  2h 56phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-1723 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  09:35 → 13:00
  4h 25phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-3062 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  10:45 → 12:45
  3h 00phút
  Đặt trước
 7. AMERICAN AIRLINES AA-2870 Boeing 737-800 Passenger
  11:26 → 13:28
  3h 02phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-1504 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  12:10 → 16:15
  5h 05phút
  Đặt trước
 9. UNITED AIRLINES UA-1962 Boeing 777 Passenger
  12:50 → 14:43
  2h 53phút
  Đặt trước
 10. AMERICAN AIRLINES AA-1121 Boeing 737-800 Passenger
  13:38 → 15:40
  3h 02phút
  Đặt trước
 11. SPIRIT AIRLINES NK-322 Airbus Industrie A321 (Sharklets)
  15:21 → 17:23
  3h 02phút
  Đặt trước
 12. AMERICAN AIRLINES AA-1708 Boeing 737-800 Passenger
  16:00 → 18:04
  3h 04phút
  Đặt trước
 13. UNITED AIRLINES UA-1828 Boeing 757-300 Passenger
  16:05 → 18:00
  2h 55phút
  Đặt trước
 14. SPIRIT AIRLINES NK-912 Airbus Industrie A321 (Sharklets)
  16:06 → 18:09
  3h 03phút
  Đặt trước
 15. UNITED AIRLINES UA-1972 Boeing 737-800 Passenger
  18:18 → 20:15
  2h 57phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog