2022-10-01 Lịch bay

 1. FRONTIER AIRLINES F9-1022
  07:15 → 08:58
  2h 43phút
  Đặt trước
 2. SOUTHWEST AIRLINES WN-1614 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  07:25 → 09:05
  2h 40phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-2318 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:10 → 11:55
  4h 45phút
  Đặt trước
 4. SOUTHWEST AIRLINES WN-1627 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:30 → 11:30
  4h 00phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-603 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  09:00 → 10:45
  2h 45phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-344
  10:05 → 11:50
  2h 45phút
  Đặt trước
 7. SOUTHWEST AIRLINES WN-1402 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  10:35 → 14:00
  4h 25phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-116 Boeing 737-800 Passenger
  12:40 → 14:20
  2h 40phút
  Đặt trước
 9. SOUTHWEST AIRLINES WN-1740 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  13:55 → 15:40
  2h 45phút
  Đặt trước
 10. SOUTHWEST AIRLINES WN-2885 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  14:35 → 19:30
  5h 55phút
  Đặt trước
 11. SOUTHWEST AIRLINES WN-3148 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  16:10 → 19:35
  4h 25phút
  Đặt trước
 12. SOUTHWEST AIRLINES WN-1336 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  16:30 → 18:15
  2h 45phút
  Đặt trước
 13. SOUTHWEST AIRLINES WN-2821 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  16:45 → 19:45
  4h 00phút
  Đặt trước
 14. SOUTHWEST AIRLINES WN-1282 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  17:55 → 19:35
  2h 40phút
  Đặt trước
 15. SOUTHWEST AIRLINES WN-154 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  19:55 → 21:35
  2h 40phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog