2022-10-01 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-1599 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:15 → 10:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 2. SOUTHWEST AIRLINES WN-716 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  10:00 → 12:25
  2h 25phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-724 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  11:40 → 14:00
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. SOUTHWEST AIRLINES WN-643 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  16:00 → 18:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-101 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  17:45 → 20:00
  2h 15phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-1268 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  19:55 → 22:15
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. SPIRIT AIRLINES NK-1109 Airbus A320 (sharklets)
  20:37 → 22:59
  2h 22phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog