2022-10-01 Lịch bay

 1. SPIRIT AIRLINES NK-134 Airbus A319
  05:35 → 07:13
  2h 38phút
  Đặt trước
 2. UNITED AIRLINES UA-1695 Boeing 737-900 Passenger
  07:00 → 08:27
  2h 27phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-2491
  07:50 → 09:25
  2h 35phút
  Đặt trước
 4. UNITED AIRLINES UA-2399 Boeing 737-900 Passenger
  08:59 → 10:30
  2h 31phút
  Đặt trước
 5. SPIRIT AIRLINES NK-199 Airbus A320 (sharklets)
  09:15 → 10:53
  2h 38phút
  Đặt trước
 6. UNITED AIRLINES UA-673 Boeing 737-800 Passenger
  11:49 → 13:18
  2h 29phút
  Đặt trước
 7. UNITED AIRLINES UA-774 Boeing 737-900 Passenger
  14:09 → 15:40
  2h 31phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-2075 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  15:10 → 16:50
  2h 40phút
  Đặt trước
 9. UNITED AIRLINES UA-1634 Boeing 737-900 Passenger
  17:09 → 18:42
  2h 33phút
  Đặt trước
 10. SPIRIT AIRLINES NK-804 Airbus A320 (sharklets)
  18:07 → 19:45
  2h 38phút
  Đặt trước
 11. UNITED AIRLINES UA-2480 Boeing 737-800 Passenger
  19:19 → 20:50
  2h 31phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog