2022-10-01 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-1275 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  06:20 → 07:55
  2h 35phút
  Đặt trước
 2. FRONTIER AIRLINES F9-1339
  06:50 → 08:18
  2h 28phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-409 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  08:05 → 19:20
  12h 15phút
  Đặt trước
 4. SOUTHWEST AIRLINES WN-32 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  11:40 → 13:10
  2h 30phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-2184 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  13:35 → 17:35
  5h 00phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-1849 Boeing 737-800 Passenger
  16:50 → 19:45
  3h 55phút
  Đặt trước
 7. SOUTHWEST AIRLINES WN-2657 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  17:00 → 18:35
  2h 35phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-2335 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  17:00 → 19:50
  3h 50phút
  Đặt trước
 9. SOUTHWEST AIRLINES WN-600 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  19:55 → 21:20
  2h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog