2022-10-01 Lịch bay

 1. AMERICAN AIRLINES AA-461 Airbus A321
  08:11 → 09:55
  1h 44phút
  Đặt trước
 2. AMERICAN AIRLINES AA-1492 Airbus A321
  10:05 → 11:49
  1h 44phút
  Đặt trước
 3. SPIRIT AIRLINES NK-1148 Airbus Industrie A321 (Sharklets)
  10:51 → 12:30
  1h 39phút
  Đặt trước
 4. AMERICAN AIRLINES AA-1715 Boeing 737-800 Passenger
  10:53 → 12:38
  1h 45phút
  Đặt trước
 5. AMERICAN AIRLINES AA-2058 Airbus A321
  11:58 → 13:42
  1h 44phút
  Đặt trước
 6. AMERICAN AIRLINES AA-1649 Airbus A321
  13:50 → 15:36
  1h 46phút
  Đặt trước
 7. AMERICAN AIRLINES AA-2544 Airbus A321
  15:16 → 17:00
  1h 44phút
  Đặt trước
 8. AMERICAN AIRLINES AA-1573 Airbus A321
  16:11 → 17:55
  1h 44phút
  Đặt trước
 9. FRONTIER AIRLINES F9-1052 Airbus A321
  16:17 → 18:07
  1h 50phút
  Đặt trước
 10. AMERICAN AIRLINES AA-1638 Boeing 737-800 Passenger
  17:32 → 19:18
  1h 46phút
  Đặt trước
 11. SPIRIT AIRLINES NK-3801 Airbus A319
  19:45 → 21:26
  1h 41phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog