2022-10-01 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-1041 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  06:50 → 14:30
  8h 40phút
  Đặt trước
 2. SOUTHWEST AIRLINES WN-2337 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  07:15 → 08:15
  2h 00phút
  Đặt trước
 3. SPIRIT AIRLINES NK-1946 Airbus A320 (sharklets)
  08:55 → 09:54
  1h 59phút
  Đặt trước
 4. SOUTHWEST AIRLINES WN-960 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  09:35 → 17:40
  9h 05phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-1723 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  09:35 → 10:35
  2h 00phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-559 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  11:35 → 12:35
  2h 00phút
  Đặt trước
 7. SOUTHWEST AIRLINES WN-1504 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  12:10 → 18:35
  7h 25phút
  Đặt trước
 8. SPIRIT AIRLINES NK-1375 Airbus Industrie A321 (Sharklets)
  13:45 → 14:44
  1h 59phút
  Đặt trước
 9. SOUTHWEST AIRLINES WN-2143 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  14:05 → 15:05
  2h 00phút
  Đặt trước
 10. SOUTHWEST AIRLINES WN-2691 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  15:30 → 16:30
  2h 00phút
  Đặt trước
 11. SPIRIT AIRLINES NK-434 Airbus A320 (sharklets)
  17:15 → 18:17
  2h 02phút
  Đặt trước
 12. SOUTHWEST AIRLINES WN-617 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  17:40 → 18:40
  2h 00phút
  Đặt trước
 13. SOUTHWEST AIRLINES WN-2240 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  19:55 → 20:55
  2h 00phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog