2022-10-01 Lịch bay

 1. DELTA AIR LINES DL-1544 Boeing 757 (Passenger)
  06:00 → 07:29
  1h 29phút
  Đặt trước
 2. SOUTHWEST AIRLINES WN-1147 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  06:15 → 07:45
  1h 30phút
  Đặt trước
 3. DELTA AIR LINES DL-2543 Boeing 757-300 Passenger
  07:00 → 08:32
  1h 32phút
  Đặt trước
 4. DELTA AIR LINES DL-883 Boeing 757 (Passenger)
  08:00 → 09:35
  1h 35phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-409 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  08:05 → 17:10
  9h 05phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-2318 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:10 → 17:10
  9h 00phút
  Đặt trước
 7. SOUTHWEST AIRLINES WN-1586 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:15 → 15:00
  6h 45phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-482 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  08:50 → 10:20
  1h 30phút
  Đặt trước
 9. DELTA AIR LINES DL-1254 Boeing 757 (Passenger)
  09:00 → 10:32
  1h 32phút
  Đặt trước
 10. FRONTIER AIRLINES F9-1013
  09:14 → 10:51
  1h 37phút
  Đặt trước
 11. SPIRIT AIRLINES NK-770 Airbus A320 (sharklets)
  09:20 → 10:51
  1h 31phút
  Đặt trước
 12. DELTA AIR LINES DL-1633 Boeing 757 (Passenger)
  10:01 → 11:32
  1h 31phút
  Đặt trước
 13. DELTA AIR LINES DL-859 Boeing 767-300 (winglets) Passenger
  11:10 → 12:43
  1h 33phút
  Đặt trước
 14. DELTA AIR LINES DL-1575 Boeing 757 (Passenger)
  12:10 → 13:45
  1h 35phút
  Đặt trước
 15. DELTA AIR LINES DL-1373 Boeing 757 (Passenger)
  13:10 → 14:46
  1h 36phút
  Đặt trước
 16. FRONTIER AIRLINES F9-1017
  14:08 → 15:47
  1h 39phút
  Đặt trước
 17. DELTA AIR LINES DL-2564 Boeing 757 (Passenger)
  14:15 → 15:49
  1h 34phút
  Đặt trước
 18. DELTA AIR LINES DL-1513 Boeing 757 (Passenger)
  15:26 → 17:05
  1h 39phút
  Đặt trước
 19. SOUTHWEST AIRLINES WN-652 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  15:45 → 17:15
  1h 30phút
  Đặt trước
 20. DELTA AIR LINES DL-2830 Boeing 757 (Passenger)
  16:55 → 18:35
  1h 40phút
  Đặt trước
 21. SPIRIT AIRLINES NK-1210 Airbus A319
  17:15 → 18:49
  1h 34phút
  Đặt trước
 22. DELTA AIR LINES DL-1546 Boeing 757-300 Passenger
  18:05 → 19:44
  1h 39phút
  Đặt trước
 23. SOUTHWEST AIRLINES WN-2567 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  18:20 → 19:55
  1h 35phút
  Đặt trước
 24. DELTA AIR LINES DL-866 Boeing 757 (Passenger)
  19:10 → 20:50
  1h 40phút
  Đặt trước
 25. FRONTIER AIRLINES F9-1011
  22:17 → 23:51
  1h 34phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog