2021-06-19 Lịch bay

 1. UNITED AIRLINES UA-1065 Boeing 737-800 Passenger
  00:30 → 06:30
  4h 00phút
  Đặt trước
 2. SOUTHWEST AIRLINES WN-5082 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  05:45 → 13:15
  5h 30phút
  Đặt trước
 3. UNITED AIRLINES UA-2265 Boeing 757-300 Passenger
  07:00 → 13:03
  4h 03phút
  Đặt trước
 4. AMERICAN AIRLINES AA-549 Boeing 737-800 Passenger
  07:05 → 13:26
  4h 21phút
  Đặt trước
 5. AMERICAN AIRLINES AA-1660 Boeing 737-800 Passenger
  08:05 → 14:27
  4h 22phút
  Đặt trước
 6. AMERICAN AIRLINES AA-482
  09:45 → 16:04
  4h 19phút
  Đặt trước
 7. UNITED AIRLINES UA-2362 Boeing 737-800 Passenger
  11:00 → 17:07
  4h 07phút
  Đặt trước
 8. AMERICAN AIRLINES AA-1384 Airbus A321
  11:45 → 18:04
  4h 19phút
  Đặt trước
 9. AMERICAN AIRLINES AA-528 Airbus A321
  13:36 → 19:55
  4h 19phút
  Đặt trước
 10. UNITED AIRLINES UA-1897 Boeing 737-800 Passenger
  14:20 → 20:20
  4h 00phút
  Đặt trước
 11. UNITED AIRLINES UA-2621 Boeing 737-900 Passenger
  16:00 → 22:00
  4h 00phút
  Đặt trước
 12. AMERICAN AIRLINES AA-841 Boeing 787-9
  17:00 → 22:56
  3h 56phút
  Đặt trước
 13. SPIRIT AIRLINES NK-730 Airbus A319
  19:30 → 01:29
  3h 59phút
  Đặt trước
 14. AMERICAN AIRLINES AA-1097 Airbus A321
  23:49 → 06:00
  4h 11phút
  Đặt trước
 15. UNITED AIRLINES UA-2622 Boeing 757-300 Passenger
  23:55 → 05:52
  3h 57phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog