2021-06-19 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-5082 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  05:45 → 17:45
  9h 00phút
  Đặt trước
 2. DELTA AIR LINES DL-542 Boeing 737-900 Passenger
  06:30 → 14:28
  4h 58phút
  Đặt trước
 3. AMERICAN AIRLINES AA-2512 Airbus A321
  08:19 → 16:31
  5h 12phút
  Đặt trước
 4. UNITED AIRLINES UA-1621
  09:00 → 16:56
  4h 56phút
  Đặt trước
 5. DELTA AIR LINES DL-1749 Boeing 737-900 Passenger
  10:30 → 18:34
  5h 04phút
  Đặt trước
 6. DELTA AIR LINES DL-1543 Boeing 737-900 Passenger
  14:55 → 22:56
  5h 01phút
  Đặt trước
 7. JETBLUE AIRWAYS B6-132 Airbus A320
  20:00 → 04:03
  5h 03phút
  Đặt trước
 8. AMERICAN AIRLINES AA-2091 Airbus A321
  22:24 → 06:31
  5h 07phút
  Đặt trước
 9. UNITED AIRLINES UA-2410 Boeing 757-300 Passenger
  22:45 → 06:31
  4h 46phút
  Đặt trước
 10. DELTA AIR LINES DL-847 Boeing 737-900 Passenger
  22:50 → 06:48
  4h 58phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog