2024-05-22 Lịch bay

 1. MALAYSIA AIRLINES MH-871 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  07:25 → 09:10
  2h 45phút
  Đặt trước
 2. INDONESIA AIRASIA QZ-321 Airbus A320
  09:00 → 10:40
  2h 40phút
  Đặt trước
 3. SUPER AIR JET IU-181 Airbus A320
  10:10 → 11:50
  2h 40phút
  Đặt trước
 4. INDONESIA AIRASIA QZ-329 Airbus A320
  10:15 → 12:00
  2h 45phút
  Đặt trước
 5. INDONESIA AIRASIA QZ-323 Airbus A320
  13:10 → 14:55
  2h 45phút
  Đặt trước
 6. MALAYSIA AIRLINES MH-873 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  13:15 → 14:50
  2h 35phút
  Đặt trước
 7. SUPER AIR JET IU-183 Airbus A320
  16:55 → 18:35
  2h 40phút
  Đặt trước
 8. INDONESIA AIRASIA QZ-325 Airbus A320
  17:30 → 19:10
  2h 40phút
  Đặt trước
 9. INDONESIA AIRASIA QZ-327 Airbus A320
  18:50 → 20:30
  2h 40phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog