2024-05-22 Lịch bay

 1. AIRASIA AK-6112 Airbus A320
  07:50 → 08:50
  1h 00phút
  Đặt trước
 2. AIRASIA AK-6144 Airbus A320
  08:10 → 09:10
  1h 00phút
  Đặt trước
 3. MALAYSIA AIRLINES MH-1138 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  08:20 → 09:20
  1h 00phút
  Đặt trước
 4. MALINDO AIR OD-2102 Boeing 737-800 Passenger
  08:30 → 09:30
  1h 00phút
  Đặt trước
 5. AIRASIA AK-9118 Airbus A320 (sharklets)
  09:30 → 10:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 6. AIRASIA AK-6142 Airbus A320
  10:25 → 11:25
  1h 00phút
  Đặt trước
 7. MALAYSIA AIRLINES MH-1140 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  11:40 → 12:40
  1h 00phút
  Đặt trước
 8. MALINDO AIR OD-2104 Boeing 737-800 Passenger
  13:10 → 14:10
  1h 00phút
  Đặt trước
 9. MALAYSIA AIRLINES MH-1148
  13:45 → 14:45
  1h 00phút
  Đặt trước
 10. AIRASIA AK-6126 Airbus A320
  15:05 → 16:05
  1h 00phút
  Đặt trước
 11. AIRASIA AK-6138 Airbus A320
  17:45 → 18:50
  1h 05phút
  Đặt trước
 12. MALINDO AIR OD-2108 Boeing 737-800 Passenger
  18:00 → 19:00
  1h 00phút
  Đặt trước
 13. AIRASIA AK-6130 Airbus A320
  18:25 → 19:25
  1h 00phút
  Đặt trước
 14. MALAYSIA AIRLINES MH-1162 Boeing 737-800 Passenger
  19:30 → 20:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 15. MALAYSIA AIRLINES MH-1166 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  21:05 → 22:05
  1h 00phút
  Đặt trước
 16. AIRASIA AK-6128 Airbus A320
  21:30 → 22:30
  1h 00phút
  Đặt trước
 17. MALAYSIA AIRLINES MH-1194 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  23:35 → 00:35
  1h 00phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog