2024-05-22 Lịch bay

 1. AIRASIA AK-5202 Airbus A320
  07:15 → 09:05
  1h 50phút
  Đặt trước
 2. MALAYSIA AIRLINES MH-2542 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  07:30 → 09:20
  1h 50phút
  Đặt trước
 3. MALINDO AIR OD-1632 Boeing 737-800 Passenger
  08:45 → 10:35
  1h 50phút
  Đặt trước
 4. AIRASIA AK-5204 Airbus A320
  09:15 → 11:05
  1h 50phút
  Đặt trước
 5. AIRASIA AK-5232 Airbus A320
  10:50 → 12:40
  1h 50phút
  Đặt trước
 6. MALAYSIA AIRLINES MH-2520 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  11:00 → 12:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 7. MALAYSIA AIRLINES MH-2530 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  12:30 → 14:20
  1h 50phút
  Đặt trước
 8. AIRASIA AK-5210 Airbus A320
  13:45 → 15:30
  1h 45phút
  Đặt trước
 9. MALAYSIA AIRLINES MH-2536 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  14:00 → 15:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 10. AIRASIA AK-5226 Airbus A320
  15:05 → 17:05
  2h 00phút
  Đặt trước
 11. MALAYSIA AIRLINES MH-2544 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  15:25 → 17:15
  1h 50phút
  Đặt trước
 12. AIRASIA AK-9212 Airbus A320
  16:55 → 18:45
  1h 50phút
  Đặt trước
 13. MALINDO AIR OD-1636 Boeing 737-800 Passenger
  17:00 → 18:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 14. AIRASIA AK-5206 Airbus A320
  18:05 → 20:00
  1h 55phút
  Đặt trước
 15. MALAYSIA AIRLINES MH-2528 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  18:35 → 20:30
  1h 55phút
  Đặt trước
 16. AIRASIA AK-5220 Airbus A320
  18:45 → 20:35
  1h 50phút
  Đặt trước
 17. AIRASIA AK-5218
  19:55 → 21:45
  1h 50phút
  Đặt trước
 18. AIRASIA AK-5228 Airbus A320
  20:45 → 22:35
  1h 50phút
  Đặt trước
 19. MALAYSIA AIRLINES MH-2532 Boeing 737-800 Passenger
  21:15 → 23:05
  1h 50phút
  Đặt trước
 20. AIRASIA AK-5234 Airbus A320
  22:05 → 23:55
  1h 50phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog