2024-05-22 Lịch bay

 1. AIRASIA AK-380 Airbus A320
  06:55 → 08:05
  2h 10phút
  Đặt trước
 2. MALAYSIA AIRLINES MH-713 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  07:25 → 08:30
  2h 05phút
  Đặt trước
 3. INDONESIA AIRASIA QZ-201 Airbus A320
  08:30 → 09:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 4. MALAYSIA AIRLINES MH-711 Boeing 737-800 Passenger
  09:00 → 10:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 5. MALINDO AIR OD-316 Boeing 737-800 Passenger
  09:20 → 10:30
  2h 10phút
  Đặt trước
 6. INDONESIA AIRASIA QZ-203 Airbus A320
  10:05 → 11:10
  2h 05phút
  Đặt trước
 7. BUSINESS AIR 8B-672
  10:40 → 11:50
  2h 10phút
  Đặt trước
 8. AIRASIA AK-351
  11:00 → 12:10
  2h 10phút
  Đặt trước
 9. GARUDA INDONESIA GA-821 Boeing 737-800 Passenger
  12:50 → 14:00
  2h 10phút
  Đặt trước
 10. INDONESIA AIRASIA QZ-205 Airbus A320
  13:40 → 14:45
  2h 05phút
  Đặt trước
 11. MALAYSIA AIRLINES MH-721 Airbus A330-200
  13:45 → 15:05
  2h 20phút
  Đặt trước
 12. BATIK AIR ID-7283 Boeing 737-800 Passenger
  13:55 → 15:05
  2h 10phút
  Đặt trước
 13. MALINDO AIR OD-348 Boeing 737-800 Passenger
  14:20 → 15:30
  2h 10phút
  Đặt trước
 14. BUSINESS AIR 8B-674
  14:30 → 15:30
  2h 00phút
  Đặt trước
 15. MALAYSIA AIRLINES MH-723 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  16:10 → 17:35
  2h 25phút
  Đặt trước
 16. CITILINK QG-503 Airbus A320
  16:20 → 17:40
  2h 20phút
  Đặt trước
 17. MALAYSIA AIRLINES MH-725 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  17:50 → 19:05
  2h 15phút
  Đặt trước
 18. AIRASIA AK-386 Airbus A320
  18:35 → 20:00
  2h 25phút
  Đặt trước
 19. AIRASIA AK-353 Airbus A320
  19:25 → 20:45
  2h 20phút
  Đặt trước
 20. BUSINESS AIR 8B-680
  19:30 → 20:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 21. MALINDO AIR OD-318
  20:30 → 21:35
  2h 05phút
  Đặt trước
 22. BUSINESS AIR 8B-678
  20:35 → 21:45
  2h 10phút
  Đặt trước
 23. INDONESIA AIRASIA QZ-209 Airbus A320
  21:40 → 23:00
  2h 20phút
  Đặt trước
 24. MALAYSIA AIRLINES MH-727 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  21:50 → 23:05
  2h 15phút
  Đặt trước
 25. INDONESIA AIRASIA QZ-213 Airbus A320
  22:45 → 23:55
  2h 10phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog