2024-05-22 Lịch bay

 1. MALAYSIA AIRLINES MH-784 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  09:00 → 10:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 2. AIR ASIA X D7-170 Airbus A330-300
  10:50 → 12:05
  2h 15phút
  Đặt trước
 3. MALAYSIA AIRLINES MH-788 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  12:10 → 13:25
  2h 15phút
  Đặt trước
 4. THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG-416 Boeing 787-8
  13:20 → 14:30
  2h 10phút
  Đặt trước
 5. MALAYSIA AIRLINES MH-782 Boeing 737-800 Passenger
  15:05 → 16:20
  2h 15phút
  Đặt trước
 6. MALAYSIA AIRLINES MH-774 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  16:00 → 17:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. MALAYSIA AIRLINES MH-780 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  17:45 → 18:55
  2h 10phút
  Đặt trước
 8. THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG-418 Boeing 787-9
  20:55 → 22:05
  2h 10phút
  Đặt trước
 9. MALAYSIA AIRLINES MH-796 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  21:45 → 23:05
  2h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog