2019-10-22 Lịch bay

 1. IBERIA IB-8317 ATR 72
  07:30 → 08:50
  1h 20phút
  Đặt trước
 2. IBERIA IB-8327 ATR 72
  10:05 → 11:25
  1h 20phút
  Đặt trước
 3. IBERIA IB-8321 ATR 72
  11:45 → 13:05
  1h 20phút
  Đặt trước
 4. IBERIA IB-8329 ATR 72
  15:40 → 17:00
  1h 20phút
  Đặt trước
 5. IBERIA IB-8315 ATR 72
  18:00 → 19:20
  1h 20phút
  Đặt trước
 6. IBERIA IB-8323 ATR 72
  20:25 → 21:45
  1h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog