2021-01-27 Lịch bay

 1. SRIWIJAYA AIR SJ-094 Boeing 737-800 Passenger
  06:30 → 07:15
  0h 45phút
  Đặt trước
 2. CITILINK QG-994 Airbus A320
  06:50 → 07:20
  0h 30phút
  Đặt trước
 3. GARUDA INDONESIA GA-80 Boeing 737-800 Passenger
  06:55 → 07:55
  1h 00phút
  Đặt trước
 4. GARUDA INDONESIA GA-72 Boeing 737-800 Passenger
  08:55 → 10:00
  1h 05phút
  Đặt trước
 5. LION AIR JT-176 Boeing 737-900 Passenger
  09:00 → 09:50
  0h 50phút
  Đặt trước
 6. LION AIR JT-122 Boeing 737-800 Passenger
  11:00 → 11:50
  0h 50phút
  Đặt trước
 7. GARUDA INDONESIA GA-74 Boeing 737-800 Passenger
  12:35 → 13:35
  1h 00phút
  Đặt trước
 8. BATIK AIR ID-6712 Boeing 737-800 Passenger
  13:00 → 13:50
  0h 50phút
  Đặt trước
 9. BATIK AIR ID-6716 Airbus A320 (sharklets)
  16:00 → 16:50
  0h 50phút
  Đặt trước
 10. CITILINK QG-996 Airbus A320
  17:15 → 18:10
  0h 55phút
  Đặt trước
 11. NAM AIR IN-98 Boeing 737-500 Passenger
  17:40 → 18:25
  0h 45phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog