2021-01-27 Lịch bay

 1. CITILINK QG-710 Airbus A320
  04:10 → 05:40
  1h 30phút
  Đặt trước
 2. LION AIR JT-894 Boeing 737-800 Passenger
  05:00 → 06:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-690 Boeing 737-900 Passenger
  05:00 → 06:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 4. CITILINK QG-714 Airbus A320
  06:00 → 07:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 5. BATIK AIR ID-6370 Airbus A320 (sharklets)
  06:00 → 07:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 6. CITILINK QG-252 Airbus A320
  06:50 → 08:20
  1h 30phút
  Đặt trước
 7. SRIWIJAYA AIR SJ-268 Boeing 737-800 Passenger
  07:00 → 08:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 8. LION AIR JT-748 Boeing 737-900 Passenger
  07:00 → 08:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 9. GARUDA INDONESIA GA-306 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 08:55
  1h 30phút
  Đặt trước
 10. CITILINK QG-726 Airbus A330
  08:00 → 09:35
  1h 35phút
  Đặt trước
 11. LION AIR JT-692 Boeing 737-900 Passenger
  08:30 → 10:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 12. BATIK AIR ID-6572 Boeing 737-800 Passenger
  09:00 → 10:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 13. INDONESIA AIRASIA QZ-7688 Airbus A320
  09:15 → 10:40
  1h 25phút
  Đặt trước
 14. GARUDA INDONESIA GA-448 Boeing 737-800 Passenger
  09:25 → 11:05
  1h 40phút
  Đặt trước
 15. LION AIR JT-694 Boeing 737-900 Passenger
  09:30 → 11:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 16. BATIK AIR ID-6576 Boeing 737-800 Passenger
  10:30 → 12:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 17. LION AIR JT-588 Boeing 737-800 Passenger
  12:30 → 14:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 18. BATIK AIR ID-6406 Airbus A320 (sharklets)
  13:00 → 14:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 19. GARUDA INDONESIA GA-316 Boeing 737-800 Passenger
  13:25 → 15:05
  1h 40phút
  Đặt trước
 20. CITILINK QG-718 Airbus A320
  13:40 → 15:10
  1h 30phút
  Đặt trước
 21. CITILINK QG-720 Airbus A320
  15:10 → 16:50
  1h 40phút
  Đặt trước
 22. LION AIR JT-598 Boeing 737-900 Passenger
  15:30 → 17:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 23. LION AIR JT-696 Boeing 737-900 Passenger
  16:30 → 18:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 24. CITILINK QG-722 Airbus A320
  17:10 → 18:40
  1h 30phút
  Đặt trước
 25. GARUDA INDONESIA GA-322 Boeing 737-800 Passenger
  17:10 → 18:50
  1h 40phút
  Đặt trước
 26. CITILINK QG-736 Airbus A320
  18:20 → 20:00
  1h 40phút
  Đặt trước
 27. GARUDA INDONESIA GA-326 Boeing 737-800 Passenger
  18:40 → 20:20
  1h 40phút
  Đặt trước
 28. CITILINK QG-716 Airbus A320
  19:00 → 20:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 29. SRIWIJAYA AIR SJ-266 Boeing 737-800 Passenger
  19:00 → 20:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 30. SRIWIJAYA AIR SJ-258 Boeing 737-800 Passenger
  19:50 → 21:20
  1h 30phút
  Đặt trước
 31. SRIWIJAYA AIR SJ-256 Boeing 737-800 Passenger
  21:00 → 22:30
  1h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog