2021-01-27 Lịch bay

 1. BATIK AIR ID-6362 Boeing 737-800 Passenger
  07:35 → 08:45
  1h 10phút
  Đặt trước
 2. GARUDA INDONESIA GA-232 Boeing 737-800 Passenger
  08:00 → 09:20
  1h 20phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-506 Boeing 737-900 Passenger
  10:00 → 11:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 4. CITILINK QG-792 Airbus A320
  10:25 → 11:30
  1h 05phút
  Đặt trước
 5. LION AIR JT-502 Boeing 737-800 Passenger
  11:00 → 12:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. GARUDA INDONESIA GA-236 Boeing 737-800 Passenger
  11:45 → 13:05
  1h 20phút
  Đặt trước
 7. LION AIR JT-514 Boeing 737-800 Passenger
  12:00 → 13:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 8. NAM AIR IN-222 Boeing 737-500 Passenger
  12:50 → 13:55
  1h 05phút
  Đặt trước
 9. LION AIR JT-516 Boeing 737-800 Passenger
  14:00 → 15:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 10. GARUDA INDONESIA GA-242 Boeing 737-800 Passenger
  15:40 → 17:00
  1h 20phút
  Đặt trước
 11. CITILINK QG-802 Airbus A320
  15:50 → 17:10
  1h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog