2021-01-27 Lịch bay

 1. SRIWIJAYA AIR SJ-184 Boeing 737-800 Passenger
  05:00 → 06:35
  1h 35phút
  Đặt trước
 2. NAM AIR IN-180 Boeing 737-500 Passenger
  07:00 → 08:40
  1h 40phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-830 Boeing 737-800 Passenger
  08:00 → 09:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 4. GARUDA INDONESIA GA-502 Boeing 737-800 Passenger
  08:25 → 10:05
  1h 40phút
  Đặt trước
 5. LION AIR JT-571 Boeing 737-800 Passenger
  09:30 → 10:40
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. LION AIR JT-712 Boeing 737-800 Passenger
  09:30 → 10:40
  1h 10phút
  Đặt trước
 7. GARUDA INDONESIA GA-512 Boeing 737-800 Passenger
  10:05 → 11:50
  1h 45phút
  Đặt trước
 8. LION AIR JT-688 Boeing 737-800 Passenger
  10:30 → 12:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 9. LION AIR JT-684 Boeing 737-800 Passenger
  12:00 → 13:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 10. GARUDA INDONESIA GA-504 Boeing 737-800 Passenger
  12:50 → 14:30
  1h 40phút
  Đặt trước
 11. LION AIR JT-714 Boeing 737-800 Passenger
  13:20 → 14:50
  1h 30phút
  Đặt trước
 12. INDONESIA AIRASIA QZ-812 Airbus A320
  14:10 → 15:40
  1h 30phút
  Đặt trước
 13. SRIWIJAYA AIR SJ-186 Boeing 737-800 Passenger
  14:30 → 16:05
  1h 35phút
  Đặt trước
 14. LION AIR JT-686 Boeing 737-800 Passenger
  15:00 → 16:30
  1h 30phút
  Đặt trước
 15. SRIWIJAYA AIR SJ-182 Boeing 737-800 Passenger
  15:30 → 17:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 16. SRIWIJAYA AIR SJ-188 Boeing 737-800 Passenger
  15:30 → 17:05
  1h 35phút
  Đặt trước
 17. LION AIR JT-716 Boeing 737-800 Passenger
  16:00 → 17:30
  1h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog