2021-01-27 Lịch bay

 1. BATIK AIR ID-6870 Airbus A320 (sharklets)
  05:30 → 06:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 2. CITILINK QG-980 Airbus A320
  06:05 → 07:15
  1h 10phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-330 Boeing 737-900 Passenger
  09:10 → 10:10
  1h 00phút
  Đặt trước
 4. GARUDA INDONESIA GA-104 Boeing 737-800 Passenger
  09:30 → 10:50
  1h 20phút
  Đặt trước
 5. SRIWIJAYA AIR SJ-082 Boeing 737-500 Passenger
  09:45 → 10:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. CITILINK QG-884 Airbus A320
  10:05 → 11:15
  1h 10phút
  Đặt trước
 7. LION AIR JT-344 Boeing 737-900 Passenger
  11:00 → 12:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 8. GARUDA INDONESIA GA-106 Boeing 737-800 Passenger
  11:25 → 12:35
  1h 10phút
  Đặt trước
 9. GARUDA INDONESIA GA-108 Boeing 737-800 Passenger
  13:25 → 14:40
  1h 15phút
  Đặt trước
 10. INDONESIA AIRASIA QZ-822 Airbus A320
  14:00 → 15:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 11. BATIK AIR ID-6876 Boeing 737-800 Passenger
  14:00 → 15:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 12. LION AIR JT-346 Boeing 737-800 Passenger
  15:00 → 16:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 13. CITILINK QG-984 Airbus A320
  16:40 → 17:50
  1h 10phút
  Đặt trước
 14. GARUDA INDONESIA GA-114 Boeing 737-800 Passenger
  17:25 → 18:30
  1h 05phút
  Đặt trước
 15. CITILINK QG-982 Airbus A320
  17:50 → 19:00
  1h 10phút
  Đặt trước
 16. SRIWIJAYA AIR SJ-084 Boeing 737-800 Passenger
  17:50 → 19:00
  1h 10phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog