2021-01-27 Lịch bay

 1. LION AIR JT-252 Boeing 737-900 Passenger
  05:30 → 07:15
  1h 45phút
  Đặt trước
 2. CITILINK QG-962 Airbus A320
  06:00 → 07:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 3. SRIWIJAYA AIR SJ-020 Boeing 737-800 Passenger
  06:45 → 08:30
  1h 45phút
  Đặt trước
 4. INDONESIA AIRASIA QZ-830 Airbus A320
  07:45 → 09:30
  1h 45phút
  Đặt trước
 5. GARUDA INDONESIA GA-148 Boeing 737-800 Passenger
  09:10 → 11:05
  1h 55phút
  Đặt trước
 6. BATIK AIR ID-6814 Boeing 737-800 Passenger
  09:10 → 10:55
  1h 45phút
  Đặt trước
 7. LION AIR JT-358 Boeing 737-900 Passenger
  10:30 → 12:15
  1h 45phút
  Đặt trước
 8. CITILINK QG-952 Airbus A320
  12:45 → 14:30
  1h 45phút
  Đặt trước
 9. LION AIR JT-352 Boeing 737-900 Passenger
  13:30 → 15:15
  1h 45phút
  Đặt trước
 10. GARUDA INDONESIA GA-164 Boeing 737-800 Passenger
  14:00 → 15:55
  1h 55phút
  Đặt trước
 11. LION AIR JT-254 Boeing 737-900 Passenger
  17:00 → 18:45
  1h 45phút
  Đặt trước
 12. CITILINK QG-958 Airbus A320
  17:05 → 18:55
  1h 50phút
  Đặt trước
 13. SRIWIJAYA AIR SJ-024 Boeing 737-800 Passenger
  17:15 → 19:00
  1h 45phút
  Đặt trước
 14. SRIWIJAYA AIR SJ-022 Boeing 737-800 Passenger
  20:10 → 21:55
  1h 45phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog